De Groote Aard maakt deel uit van Onderwijsstichting KempenKind. Deze stichting omvat vijftien basisscholen, een SBO-school en een SO-VSOschool in de gemeenten Eersel, Bladel en Reusel-De Mierden. De leiding is in handen van het College van Bestuur.
De scholen werken op veel terreinen samen, zoals financieel beleid, personeelsbeleid, onderwijskwaliteit en onderhoud van gebouwen.
Meer informatie kunt u vinden op de website van
KempenKind.